วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เลขเด็ดแม่จำเนียร 30 ธันวาคม 2556

เลขเด็ดแม่จำเนียร

งวด 30 ธันวาคม 2556


57 - 16

56 - 25

86 - 15

13 - 26

14 - 12