วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2556


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 
16 มีนาคม 2556


รางวัลที่ 1  รางวัลละ 2,000,000 บาท

968433

เลขท้าย 3 ตัว รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

175   529   860   959


เลขท้าย 2 ตัว  รางวัลละ 1,000 บาท

52
รางวัลที่ 1 พิเศษ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 1 รางวัลละ 30 ล้านบาท 

ชุดที่ 16 หมายเลข  968433


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 2 รางวัลละ 16 ล้านบาท 

ชุดที่ 66 หมายเลข  968433


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1   2 รางวัลๆละ 50,000 บาท

968432    968434รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท

388076   525254

650123  835580   956492รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท

003052   035945   507776

522257   641493   735395

799847   817216   822004   971995