วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปริศนานครสวรรค์ 1/11/57
ปริศนานครสวรรค์ 

1 พฤศจิกายน 2557

"จิ้งจกกับหงส์สามตัวขึ้นบน

หงส์หกหัวตายลงล่าง"