ปริศนานครสวรรค์

ปริศนานครสวรรค์ 16/1/2558
ปริศนานครสวรรค์ 16 มกราคม 2558
ปริศนานครสวรรค์ 16/1/2558

"จิ้งจกสองหัวกับนกขึ้นบน

เสือหกหัวลงล่าง"